photo5610351404-min

مقالات تخصصی :

نظرات برخی از مشتریان

اراده آهنین های آکادمی عاشوری

مجموعه عاشوری، کارخانه‌ی تبدیل آشفتگی کارها به نظم و یکپارچگی

حسن عاشوری

مجموعه عاشوری،کارخانه برنامه ریزی و مدیریت زمان زندگی و کسب و کارهاست.به لطف خدا از سال 97 شروع به فعالیت رسمی در این شاخه کردیم با این هدف که با ساخت سیستم برنامه ریزی،فعالیت های زندگی شخصی و کسب و کارمان را به خوبی اداره کنیم تا از آشفتگی آن جلوگیری کنیم و نظم خوبی به آن بدهیم و همچنین به آرزوهای خودمان رنگ واقعیت بزنیم و با یک برنامه ریزی درست و قابل انجام به آن نزدیکتر شویم.برای ساخت این سیستم از سال 96 شروع به پژوهش در این زمینه کردیم و در سال 97 این سیستم ساخته شد و تا سال 99 در زندگی خودم(حسن عاشوری) پیاده شد تا بیشتر در آن عمیق شوم و باعث خوشحالی و افتخار است که در اواخر سال 99 توانستم این سیستم را در مسابقه میدون در شبکه سه سیما به شرکت کنندگان آموزش دهم، همچنین در سال های بعد در  دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)،شعبات بانک ملی تهران،مراکز آموزشی کارآفرینی آموزش دهم و به صورت اختصاصی مدیر برنامه دانشمندانی مانند سعید دلیر،و تاجرانی مانند محمد لطفی بودم و حالا شما هم میتوانید برای پیشرفت زندگی شخصی و کسب و کار خودتان یک مدیر برنامه داشته باشید.

موسسات و شرکت هایی که با مجموعه عاشوری همکاری دارند