گزارش وفعالیت مجموعه ما با سرکار خانم الهام حکیم

معرفی سرکار خانم الهام حکیم:

ایشان در زمینه فروش و بازاریابی سابقه کاری بسیار خوبی دارند و در حال حاضر با شرکت های معتبر در ایران و خارج از کشور فعالیت می کند.

هدف ما از فعالیت با سرکار خانم حکیم؟

طی جلسه ای که در آذرماه ۱۴۰۱  با آقای حسن عاشوری داشتند؛ درخواست کردند در زمینه آموزش و تدریس مهارت های فروش و بازاریابی همراه ایشان باشند.

چه فعالیتی برای ایشان انجام دادیم؟

این همکاری به مدت شش ماه ادامه یافت و در نهایت چهارچوب کسب و کار و آموزش به همراه یک سایت در حوزه آموزش تحویل ایشان گردید و خدمات جانبی دیگر…

دعوت به اقدام:

مهارت آموزش برای بسیاری از بزرگواران به حالت حرفه ای نیست و ما به عزیزانی که مهارت یا تخصصی یا حتی علاقه‌ای به موضوعی دارند، کمک میکنیم تا بتوانند در صنعت آموزش فعالیت خودشان را  ادامه دهند و از این راه به صورت حرفه ای کسب درآمد کنند.