• مدیر آموزش شرکت کنندگان مسابقه میدون در شبکه سه سیما
 • مدیر برنامه سعید دلیر از دانشمندان پوست و مو کشور
 • مدیر برنامه محمد لطفی از تاجرین پیانو در کشور
 • مدیر برنامه موسسه آموزشی کیسان ( برترین موسسه آموزشی)
 • مدیر برنامه برند اکسنتیدو ( شامپو )
 • مدیر برنامه برند حنانه
 • مدیر برنامه خانم الهام حکیم،مدیر teammatework
 • مدرس موسسه استعدادیابی درسا
 • مدیر داخلی و مسئول آموزش مرکز تخصصی شهید آوینی
 • مدرس بانک ملی شعبات غرب تهران
 • مدرس پرسنل شبکه دو سیما
 • مدرس جهاد دانشگاهی تهران
 • نویسنده کتاب زیبای جذاب

برگزار کننده دوره های آموزشی مدیریت زمان و برنامه ریزی